นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  • ห้ามนำ Code ไปส่งต่อให้บุคคลอื่น หากท่านไม่ได้ใช้เติมด้วยตนเอง หากเกิดปัญหา ทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  • เมื่อชำระเงินแล้ว สินค้าทุกตัว ไม่สามารถคืนเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า ไม่สามารถแลกเป็นสินค้าตัวอื่นได้