Nintendo Switch Online US

Nintendo Switch Online คือ บัตรเติมสถานะ เพื่อเอาไว้เปิดโหมดเล่น Online ทุกเกมส์ของ nintendo switch หากเราไม่ได้เติม nintendo switch online จะไม่สามารถเล่นโหมด Online ของทุกเกมส์ได้

ประโยชน์ของการเติมบัตร Nintendo Switch Online คือ
1. เปิดโหมดเล่น Online ทุกเกมส์ของ nintendo switch
2. มีสิทธิ์เข้าระบบ Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online โดยจะมีเกมส์ จาก NES (Famicom) มาให้โหลดฟรี 20 เกมส์ และในทุกๆเดือนจะมีการนำเกมส์เข้ามาเพิ่ม

3. สามารถ Back up save game ลงบน Cloud ได้
4. สามารถ ใช้ระบบ Voice Chat ใน App nintendo switch online ใน Smartphone ได้
5. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลดราคาเกมส์ใน Nintendo eShop เป็นต้น

* ปล. บัตร Nintendo Switch Online นี้ใช้สำหรับ Region America (US) เท่านั้น *